МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

Державне підприємство

« Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М.В. Лисенка»

                                                                                                         

Н А К А З

01.07.2016 р.                  м. Харків                                       № 72/к - а

Про запровадження контрактної форми роботи з художнім та артистичним персоналом

(підрозділ "Художній персонал")

У зв'язку з прийняттям Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури” № 955-VIII від 28.01.2016 року (далі - Закон №  955-VIII), внесено зміни у т.ч. до ч. 2 ст. 20 Закону України “Про театри і театральну справу” відповідно до яких трудові відносини з професійними, творчими працівниками, художнім та артистичним персоналом державних та комунальних театрів оформлюються шляхом укладання контракту.

Пп. 2, 3 Прикінцевих положень Закону № 955-VIII визначено, що набрання чинності цим Законом є підставою для припинення безстрокового трудового договору з професійними творчими працівниками (художнім та артистичним персоналом) державних та комунальних закладів культури. З працівниками художнього та артистичного персоналу, які перебувають у трудових відносинах з державними та комунальними закладами культури, протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом укладається контракт без проведення конкурсу.

З огляду на вказане вище, на підставі п.9 ч.1 ст.36 КЗпП України, ст.7 КЗпП України, пп. 2, 3 Прикінцевих положень Закону України № 955-VIII від 28.01.2016р.

Н А К А З У Ю:

1. Припинити після 5 вересня 2016 року на підставі п.9 ч.1 ст.36 КЗпП України безстрокові трудові договори з наступним  укладанням контракту з професійними творчими працівниками (художнім та артистичним персоналом) згідно списку:

   

АЛБОРОВ М.О.                          Звукорежисер вищ. кат.

БАГІНСЬКИЙ П.В.                     Диригент 1 кат.

ГОЛОБОРОДЬКО О.І.                Диригент 2 кат.

КОЛИВАНОВА-ПОПЕСКУ С.І.   Головний балетмейстер

КРИВИЧ С.О.                              Хормейстер

КУДРЯВЦЕВА В.М.                   Концертмейстер з класу вокалу

КУЦЕНКО В.Д.                           Диригент вищ. кат.

МОЗИР Ю.О.                              Зав. худ.-пост.част. (з експ.)

МУРАВЙОВ Д.Ф.                       Звукооператор

ПЕРШИНА О.Є.                         Хормейстер хору хлопчиків

ПРОТАСЕНКО О.В.                   Зав. режисерської частини

САЄНКО О.В.                             Зав. худ.-пост.част. (з вир.)

САМАРКІН Є.О.                         Звукооператор

ЧЕПАЛОВ О.І.                            Керівник літ-драм.частини

ЧЕРНІКІН О.В.                           Головний хормейстер

ЧУМАК О.Є.                               Пом. головного хормейстера

ШВЕЦЬ Н.Ф.                               Головний художник

ЯКОВЕНКО Ю.О.                      Диригент вищ. кат.

2. Бухгалтерії провести відповідні розрахунки з творчими працівниками, вказаними в списку.

3.  Відділу  кадрів роздати копії цього наказу (зі списками працівників) у творчі структурні підрозділи для ознайомлення та додатково розмістити цей наказ на дошці об’яв  та  на офіційному сайті театру.

4. Посадовим особам, відповідальним за вихід на роботу персоналу підрозділу “Художній персонал”, а саме:

ПРОТАСЕНКУ О.В. - зав. режисерської частини ознайомити з цим наказом зазначених вище працівників під розпис.

Генеральний директор театру                                              О.В.Оріщенко

   

  МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

Державне підприємство 
« Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М.В. Лисенка»

                                                                                                         

Н А К А З

01.07.2016 р.                  м. Харків                                       № 73/к

запровадження контрактної форми роботи з художнім та артистичним персоналом

(підрозділи "Оперна трупа", "Солісти")

У зв'язку з прийняттям Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури” № 955-VIII від 28.01.2016 року (далі - Закон №  955-VIII), внесено зміни у т.ч. до ч. 2 ст. 20 Закону України “Про театри і театральну справу” відповідно до яких трудові відносини з професійними, творчими працівниками, художнім та артистичним персоналом державних та комунальних театрів оформлюються шляхом укладання контракту.

Пп. 2, 3 Прикінцевих положень Закону № 955-VIII визначено, що набрання чинності цим Законом є підставою для припинення безстрокового трудового договору з професійними творчими працівниками (художнім та артистичним персоналом) державних та комунальних закладів культури. З працівниками художнього та артистичного персоналу, які перебувають у трудових відносинах з державними та комунальними закладами культури, протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом укладається контракт без проведення конкурсу.

З огляду на вказане вище, на підставі п.9 ч.1 ст.36 КЗпП України, ст.7 КЗпП України, пп. 2, 3 Прикінцевих положень Закону України № 955-VIII від 28.01.2016р.

Н А К А З У Ю:

1. Припинити після 5 вересня 2016 року на підставі п.9 ч.1 ст.36 КЗпП України безстрокові трудові договори з наступним  укладанням контракту з професійними творчими працівниками (художнім та артистичним персоналом) згідно списку:

   

    ГРУША Н.В.                               Концертмейстер з класу вокалу

    ДУГІНОВ О.В.                            Режисер

    ЄФІМЕНКО А.В.                        Асист.режисера, що веде оперні вист.

    КОПЕЛЕВИЧ Г.В.                      Асист.режисера, що веде оперні вист.

    ЛІНЬКОВА С.І.                           Зав. оперної трупи

    МАТАСОВА І.А.                        Концертмейстер з класу вокалу

    ПАВЛИК В.В.                             Настроювач піаніно та роялів

    ПАРЧЕВСЬКА Т.А.                   Суфлер

    РУЖИНСЬКА Д.О.                     Концертмейстер з класу вокалу

    МИШАРІНА О.О.                      Арт.-вок. (сол.) 1 кат.

   БАРСЬКА О.А.                           Арт.-вок. (сол.) 1 кат.

    БАХРІТДІНОВА К.Б.                 Арт.-вок. (сол.) 2 кат.

    БУРЛАКОВА О.О.                     Арт.-вок. (сол.) 2 кат.

    ГАВРИСЬ Є.В.                           Арт.-вок. (сол.) 1 кат.

    ГАРМАШ Т.І.                             Арт.-вок. (сол.)- пр.м.сц.

    ГРАЩЕНКО В.К.                       Арт.-вок. (сол.) 2 кат.

    ЄФІМЕНКО В.В.                        Арт.-вок. (сол.) 1 кат.

    ЖИТКОВА В.В.                         Арт.-вок. (сол.) 2 кат.

    КАЛЮЖНИЙ А.І.                      Арт.-вок. (сол.) вищ. кат.

    КОВАЛЬ М.П.                            Арт.-вок. (сол.)- пр.м.сц.

    КОЗЛОВ В.В.                             Арт.-вок. (сол.) 1 кат.

    КОРНАТОВСЬКИЙ І.Л.            Арт.-вок. (сол.) 1 кат.

    КОСІНОВ А.С.                           Арт.-вок. (сол.) 1 кат.

    КРИЖНЕНКО С.А.                    Арт.-вок. (сол.) 1 кат.

    КУДРЯВЦЕВ Ю.П.                    Арт.-вок. (сол.) вищ. кат.

    КУТІЩЕВА Л.В.                        Арт.-вок. (сол.)- пр.м.сц.

    ЛАПІН О.В.                                Арт.-вок. (сол.) вищ. кат.

    ЛЕДЕНЬОВ С.О.                        Арт.-вок. (сол.) 1 кат.

    ЛИСИЦЬКИЙ Є.І.                      Арт.-вок. (сол.) вищ. кат.

    МАКЛЮК Д.М.                          Арт.-вок. (сол.) вищ. кат.

    МИШАКОВА А.А.                     Арт.-вок. (сол.)- пр.м.сц.

    НІМЕНСЬКА Ж.В.                     Арт.-вок. (сол.) вищ. кат.

    ОЛІЙНИК М.М.                          Арт.-вок. (сол.) вищ. кат.

    ПІСКУН Ю.Г.                             Арт.-вок. (сол.) 1 кат.

    РОМАНЕНКО О.В.                    Арт.-вок. (сол.)- пр.м.сц.

    РЯБОКІНЬ В.І.                            Арт.-вок. (сол.) 1 кат.

    СКВОРЦОВА О.М.                    Арт.-вок. (сол.)- пр.м.сц.

    СТАРІКОВА О.П.                      Арт.-вок. (сол.)- пр.м.сц.

    СТЕЦЕНКО В.М.                       Арт.-вок. (сол.) 1 кат.

    УЛИБІН К.М.                              Арт.-вок. (сол.) 1 кат.

    ФОРСЮК Ю.П.                          Арт.-вок. (сол.) 1 кат.

    ШАДРІН С.А.                             Арт.-вок. (сол.) вищ. кат.

    ШУЛЯК О.Г.                               Арт.-вок. (сол.)- пр.м.сц.

2. Бухгалтерії провести відповідні розрахунки з творчими працівниками, вказаними в списку.

3.  Відділу  кадрів роздати копії цього наказу (зі списками працівників) у творчі структурні підрозділи для ознайомлення та додатково розмістити цей наказ на дошці об’яв  та  на офіційному сайті театру.

4. Посадовим особам, відповідальним за  вихід на роботу персоналу підрозділів "Оперна трупа" та “Солісти”, а саме:

ЛІНЬКОВІЙ С.І. - зав. оперної трупи ознайомити з цим наказом зазначених вище працівників під розпис.

Генеральний директор театру                                              О.В.Оріщенко

   

  МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

Державне підприємство 
« Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М.В. Лисенка»

                                                                                                         

Н А К А З

01.07.2016 р.                  м. Харків                                       № 74/к

Про запровадження контрактної форми роботи з художнім та артистичним персоналом

(підрозділ "Оркестр")

У зв'язку з прийняттям Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури” № 955-VIII від 28.01.2016 року (далі - Закон №  955-VIII), внесено зміни у т.ч. до ч. 2 ст. 20 Закону України “Про театри і театральну справу” відповідно до яких трудові відносини з професійними, творчими працівниками, художнім та артистичним персоналом державних та комунальних театрів оформлюються шляхом укладання контракту.

Пп. 2, 3 Прикінцевих положень Закону № 955-VIII визначено, що набрання чинності цим Законом є підставою для припинення безстрокового трудового договору з професійними творчими працівниками (художнім та артистичним персоналом) державних та комунальних закладів культури. З працівниками художнього та артистичного персоналу, які перебувають у трудових відносинах з державними та комунальними закладами культури, протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом укладається контракт без проведення конкурсу.

З огляду на вказане вище, на підставі п.9 ч.1 ст.36 КЗпП України, ст.7 КЗпП України, пп. 2, 3 Прикінцевих положень Закону України № 955-VIII від 28.01.2016р.

Н А К А З У Ю:

1. Припинити після 5 вересня 2016 року на підставі п.9 ч.1 ст.36 КЗпП України безстрокові трудові договори з наступним  укладанням контракту з професійними творчими працівниками (художнім та артистичним персоналом) згідно списку:

   

АМАНСЬКИЙ В.Ю.           Арт. орк. 1 кат.

АМСТІБОВСЬКИЙ В.А.    Арт. орк. вищ. кат.

АНОХІНА О.В.                   Арт. орк. 1 кат.

АСТАНОВИЦЬКА І.А.      Арт. орк. вищ. кат.

АХТИРЧЕНКО Л.А.           Арт. орк. вищ. кат.

АШМЯКОВ М.Ю.              Арт. орк. вищ. кат.

БАБАРУК І.В.                     Арт. орк. вищ. кат.

БАБЕНКО Ю.В.                  Арт. орк. 1 кат.

БАРАШКОВА Н.Ю.           Арт. орк. вищ. кат.

БЕЗОТЕЧЕСТВО О.Є.        Арт. орк. вищ. кат.

БЕПЛЕ Л.В.                         Арт. орк. вищ. кат.

БІЛИК І.С.                           Арт. орк. вищ. кат.

БІЛОУСОВА О.О.               Арт. орк. вищ. кат.

БЛАГА М.Г.                        Арт. орк. вищ. кат.

БОНДАРЕНКО С.С.           Арт. орк. 1 кат.

БУРЛЄЙ Ю.А.                     Арт. орк. 1 кат.

ВАРИЧ О.М.                       Арт. орк. 1 кат.

ВІРЯСОВ В.В.                     Арт. орк. 1 кат.

ВОРОНОВ О.В.                  Арт. орк. 1 кат.

ГАЛЬ І.О.                             Арт. орк. вищ. кат.

ГАРМАШ Д.В.                    Арт. орк. 1 кат.

ГОЛУБ'ЯТНИКОВ Є.В.     Арт. орк. вищ. кат.

ГОЛУБ'ЯТНИКОВА О.В.  Арт. орк. вищ. кат.

ДИМЕРЦОВА Н.О.            Арт. орк. вищ. кат.

ДОНЧЕНКО В.В.                Арт. орк. вищ. кат.

ЄРЕМЕНКО І.В.                 Арт. орк. вищ. кат.

ЖДАНОВА К.М.                 Арт. орк. вищ. кат.

КАЛАШНИКОВ І.П.          Арт. орк. вищ. кат.

КАРАЦЮПА Г.О.               Арт. орк. 1 кат.

КАРАЧЕВЦЕВА І.М.         Арт. орк. вищ. кат.

КАРЄЛОВ В.Ю.                  Арт. орк. вищ. кат.

КАРУНА О.Г.                      Арт. орк. вищ. кат.

КЛЄВЦОВА Л.В.                Арт. орк. вищ. кат.

КОЗЛОВ А.К.                      Арт. орк. вищ. кат.

КОРНЄВ А.А.                     Арт. орк. вищ. кат.

КОТЮК Т.В.                       Арт. орк. 1 кат.

КУДРЯВЦЕВА Ю.О.          Арт. орк. 1 кат.

КУРИЛКО Т.О.                   Арт. орк. вищ. кат.

ЛАКАС Л.В.                        Арт. орк. вищ. кат.

ЛИСЕНКО В.О.                  Арт. орк. вищ. кат.

ЛІВИЙ В.П.                         Арт. орк. 1 кат.

ЛОЗОВА Т.А.                      Арт. орк. вищ. кат.

ЛЯШЕНКО П.П.                 Арт. орк. вищ. кат.

МАЛІЧЕНКО І.О.               Арт. орк. 1 кат.

МАЛІЧЕНКО О.В.              Арт. орк. вищ. кат.

МАЛКА К.Б.                       Арт. орк. 1 кат.

МАЛКА О.К.                       Арт. орк. вищ. кат.

МАЛЬЦЕВ С.П.                  Арт. орк. вищ. кат.

МАЛЬЦЕВА Н.О.               Арт. орк. 1 кат.

МАМАЄВА П.В.                 Арт. орк. 1 кат.

МАРЧЕНКО В.О.                Арт. орк. вищ. кат.

МАХМУДОВ В.М.             Арт. орк. вищ. кат.

МІРКІН Ю.А.                      Арт. орк. вищ. кат.

МОТОРНИЙ К.І.                 Арт. орк. вищ. кат.

ОДРИНСЬКА Т.І.               Арт. орк. вищ. кат.

ОЛЄЙНІКОВ В.І.                Арт. орк. вищ. кат.

ОСТАПЕНКО В.В.             Арт. орк. вищ. кат.

ПАЛІЙ І.О.                          Арт. орк. 1 кат.

ПАЛКІНА Н.І.                     Арт. орк. вищ. кат.

ПЕСТОВ В.О.                     Арт. орк. 1 кат.

ПОРТОВ С.В.                      Арт. орк. вищ. кат.

ПРОКОФ'ЄВА А.М.           Арт. орк. вищ. кат.

РЕКАЛО В.В.                      Арт. орк. вищ. кат.

СЕРЬОЖКІН А.А.               Арт. орк. 1 кат.

СЄДОВОЛОСИЙ Р.О.        Арт. орк. 1 кат.

СИДОРЕНКО Л.І.               Арт. орк. 1 кат.

СКЛЯРОВ І.О.                    Арт. орк. 1 кат.

СОЛОВЕЙ І.В.                    Арт. орк. 1 кат.

СТРИЖЧЕНКО С.В.           Арт. орк. вищ. кат.

СУДАКОВА Л.Є.                Арт. орк.- пр.м.сц.

СУХОРУКОВА О.А.          Арт. орк. 1 кат.

СЧАСТЛИВЕЦЬ У.В.         Арт. орк. 1 кат.

ТОЛМАЧОВА Г.Г.             Арт. орк. 1 кат.

УТЛЕНКО В.Є.                   Арт. орк. вищ. кат.

ФЕСЕНКО В.П.                  Арт. орк. 1 кат.

ХАРКІВСЬКИЙ В.В.          Арт. орк. вищ. кат.

ЧИСТЯКОВА Н.В.             Арт. орк. вищ. кат.

ШАПОШНІКОВ А.Ю.        Арт. орк. 1 кат.

ШЕВЦОВ С.М.                   Арт. орк. вищ. кат.

ШЕПЕЛЕНКО О.С.            Арт. орк. 1 кат.

ШЕПЕЛЬ М.В.                    Арт. орк. вищ. кат.

ШКОДА Ф.В.                      Арт. орк. 1 кат.

ШОСТЬ Ю.В.                      Арт. орк. вищ. кат.

ЮРАСЕВА В.В.                  Арт. орк. вищ. кат.

ЯРЕМКО Л.В.                     Арт. орк. вищ. кат.

ЯСИНСЬКА Т.Е.                 Арт. орк. вищ. кат.

2. Бухгалтерії провести відповідні розрахунки з творчими працівниками, вказаними в списку.

3.  Відділу  кадрів роздати копії цього наказу (зі списками працівників) у творчі структурні підрозділи для ознайомлення та додатково розмістити цей наказ на дошці об’яв  та  на офіційному сайті театру.

4. Посадовим особам, відповідальним за  вихід на роботу персоналу підрозділу “Оркестр”, а саме:

ДОЛЖИКОВУ М.Ю. - асистенту диригента ознайомити з цим наказом зазначених вище працівників під розпис.

Генеральний директор театру                                              О.В.Оріщенко

   

  МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

Державне підприємство
« Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М.В. Лисенка»

                                                                                                         

Н А К А З

01.07.2016 р.                  м. Харків                                       № 75/к

Про запровадження контрактної форми роботи з художнім та артистичним персоналом 
(підрозділи "Балетна трупа", "Балет")

У зв'язку з прийняттям Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури” № 955-VIII від 28.01.2016 року (далі - Закон №  955-VIII), внесено зміни у т.ч. до ч. 2 ст. 20 Закону України “Про театри і театральну справу” відповідно до яких трудові відносини з професійними, творчими працівниками, художнім та артистичним персоналом державних та комунальних театрів оформлюються шляхом укладання контракту.

Пп. 2, 3 Прикінцевих положень Закону № 955-VIII визначено, що набрання чинності цим Законом є підставою для припинення безстрокового трудового договору з професійними творчими працівниками (художнім та артистичним персоналом) державних та комунальних закладів культури. З працівниками художнього та артистичного персоналу, які перебувають у трудових відносинах з державними та комунальними закладами культури, протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом укладається контракт без проведення конкурсу.

З огляду на вказане вище, на підставі п.9 ч.1 ст.36 КЗпП України, ст.7 КЗпП України, пп. 2, 3 Прикінцевих положень Закону України № 955-VIII від 28.01.2016р.

Н А К А З У Ю:

1. Припинити після 5 вересня 2016 року на підставі п.9 ч.1 ст.36 КЗпП України безстрокові трудові договори з наступним  укладанням контракту з професійними творчими працівниками (художнім та артистичним персоналом) згідно списку:

   БЕЗЗУБІКОВ М.В.                        Репетитор з балету

   ДОРОФЄЄВА І.Б.                         Асистент балетмейстера

   ЄВСІКОВА Є.А.                           Концертмейстер з класу балету

   ЖЕМЧУГОВА Л.О.                      Асист.режисера, що веде балетні вист.

   КРАВЦОВА О.О.                         Концертмейстер з класу балету

   КУЗЬМІНА І.Б.                             Асист.режисера, що веде балетні вист.

   МАРКОВА В.П.                            Репетитор з балету

   МАРКОВА Л.К.                            Зав. балетної трупи

   СІЛЬВЕСТРОВА Н.В.                  Репетитор з балету

   СОЛОВЕЙ А.П.                            Концертмейстер з класу балету

   СУРНЄВА І.А.                              Репетитор з балету

   АБРАМЕНКО М.П.                      Арт. балету 1 кат.

   АБРАМЕНКО О.С.                       Арт. балету 1 кат.

   АЛЕКСЄЄВА М.А.                      Арт. балету 1 кат.

   БАРБАШОВА Ю.О.                     Арт. балету 1 кат.

   БЕРШОВА М.С.                           Арт. балету 1 кат.

   БОЛОТНІКОВА А.Л.                   Арт. балету 1 кат.

   БОРИСЕНКО О.В.                        Арт. балету 2 кат.

   БОРЦОВА Д.О.                             Арт. балету 2 кат.

   БУЙНОВСЬКИЙ В.А.                  Арт. балету 2 кат.

   ВАСИЛЕНКО В.О.                       Арт. балету вищ.кат.

   ВАСИЛЕНКО Т.Ю.                      Арт. балету 2 кат.

   ВАСИЛЬЄВ Д.О.                          Арт. балету 1 кат.

   ВОЛОСНІКОВА І.В.                    Арт. балету 2 кат.

   ГРИЦАЙ Л.В.                               Арт. балету вищ.кат.

   ДАНИЛОВА Г.С.                          Арт. балету 2 кат.

   ДЖУРА М.В.                                 Арт. балету 2 кат.

   ДЖУРА П.В.                                 Арт. балету 2 кат.

   ДУРДИЄВ Н.Д.                             Арт. балету 1 кат.

   ЄВСЮКОВА О.І.                          Арт. балету 1 кат.

   ЄГОРОВА М.О.                            Арт. балету 2 кат.

   ІСАКОВА С.С.                              Арт. балету вищ.кат.

   КАДАШЕВИЧ К.О.                      Арт. балету 1 кат.

   КАЗАЦЬКА Н.В.                          Арт. балету 1 кат.

   КАЗАЦЬКИЙ А.В.                       Арт. балету -пр.м.сц.

   КАЛАШНІКОВА С.С.                  Арт. балету -пр.м.сц.

   КНЯЗЬКОВ О.С.                           Арт. балету 1 кат.

   КОЗАРЕЗОВ А.М.                        Арт. балету вищ.кат.

   КОРНАТОВСЬКА М.І.                Арт. балету 2 кат.

   КОРШУНОВА А.Ю.                    Арт. балету 1 кат.

   КУЦЕНКО Ю.В.                           Арт. балету 2 кат.

   КУЧЕРЕНКО О.М.                       Арт. балету 1 кат.

   ЛАДИГІНА І.В.                             Арт. балету вищ.кат.

   ЛЕОНТЬЄВА О.М.                       Арт. балету 1 кат.

   МОЗИР О.К.                                  Арт. балету 1 кат.

   НАГОРСЬКА К.С.                        Арт. балету 2 кат.

   НАЙДЬОНОВА О.А.                    Арт. балету 1 кат.

   ОСТРОУШКО Т.В.                       Арт. балету 1 кат.

   РАДІЄВСЬКА А.А.                      Арт. балету -пр.м.сц.

   РЯЗАНОВ А.О.                             Арт. балету вищ.кат.

   СЕМЕНОВА Т.М.                         Арт. балету вищ.кат.

   СЄРІКОВ Є.В.                              Арт. балету 2 кат.

   СИДОРОВА І.О.                           Арт. балету 2 кат.

   СІРЯЧЕНКО Я.І.                           Арт. балету 2 кат.

   ТАРАНЕНКО Р.А.                        Арт. балету 1 кат.

   ТКАЧЕНКО В.С.                          Арт. балету вищ.кат.

   ТОПОРОВ Д.Є.                             Арт. балету 2 кат.

   ТРОЇЦЬКА А.О.                            Арт. балету 2 кат.

   ХАНДАЖЕВСЬКА І.Є.                Арт. балету -пр.м.сц.

   ХАНДАЖЕВСЬКИЙ А.І.             Арт. балету -пр.м.сц.

   ХОВАНОВА І.В.                          Арт. балету 1 кат.

   ЧВИКОВА І..                                Арт. балету 1 кат.

   ЧЕЧИНА А.О.                               Арт. балету 2 кат.

   ШАТКОВСЬКА К.В.                    Арт. балету -пр.м.сц.

   ШЕВЦОВА О.О.                           Арт. балету -пр.м.сц.

   ШЕВЧЕНКО О.С.                         Арт. балету 1 кат.

   ШЛЯГІНА О.О.                             Арт. балету вищ.кат.

2. Бухгалтерії провести відповідні розрахунки з творчими працівниками, вказаними в списку.

3.  Відділу  кадрів роздати копії цього наказу (зі списками працівників) у творчі структурні підрозділи для ознайомлення та додатково розмістити цей наказ на дошці об’яв  та  на офіційному сайті театру.

4. Посадовим особам, відповідальним за  вихід на роботу персоналу підрозділів "Балетна трупа" та “Балет”, а саме:

МАРКОВІЙ Л.К. - зав. балетної трупи ознайомити з цим наказом зазначених вище працівників під розпис.

Генеральний директор театру                                              О.В.Оріщенко

   

  МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

Державне підприємство
« Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М.В. Лисенка»

                                                                                                         

Н А К А З

01.07.2016 р.                  м. Харків                                       № 76/к

Про запровадження контрактної форми роботи з художнім та артистичним персоналом

(підрозділ "Хор")

У зв'язку з прийняттям Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури” № 955-VIII від 28.01.2016 року (далі - Закон №  955-VIII), внесено зміни у т.ч. до ч. 2 ст. 20 Закону України “Про театри і театральну справу” відповідно до яких трудові відносини з професійними, творчими працівниками, художнім та артистичним персоналом державних та комунальних театрів оформлюються шляхом укладання контракту.

Пп. 2, 3 Прикінцевих положень Закону № 955-VIII визначено, що набрання чинності цим Законом є підставою для припинення безстрокового трудового договору з професійними творчими працівниками (художнім та артистичним персоналом) державних та комунальних закладів культури. З працівниками художнього та артистичного персоналу, які перебувають у трудових відносинах з державними та комунальними закладами культури, протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом укладається контракт без проведення конкурсу.

З огляду на вказане вище, на підставі п.9 ч.1 ст.36 КЗпП України, ст.7 КЗпП України, пп. 2, 3 Прикінцевих положень Закону України № 955-VIII від 28.01.2016р.

Н А К А З У Ю:

1. Припинити після 5 вересня 2016 року на підставі п.9 ч.1 ст.36 КЗпП України безстрокові трудові договори з наступним  укладанням контракту з професійними творчими працівниками (художнім та артистичним персоналом) згідно списку:

   АКСЬОНОВА Н.К.             Арт. хору 1 кат.

АМАНСЬКА Х.І.                 Арт. хору вищ. кат.

АСПІДОВ О.В.                    Арт. хору 1 кат.

АФАНАСЬЄВА В.О.          Арт. хору вищ. кат.

БИЧКОВА А.О.                   Арт. хору 1 кат.

ВАЛЬСАМАКІНА О.А.      Арт. хору вищ. кат.

ВЕРБИЦЬКА О.М.              Арт. хору вищ. кат.

ВОСКОБОЙНІКОВ М.В.    Арт. хору вищ. кат.

ГАВРИЛОВА Р.В.               Арт. хору вищ. кат.

ГАМАЛІЙ Д.О.                    Арт. хору 1 кат.

ГОРБАТОВ О.Б.                  Арт. хору вищ. кат.

ГРОЗА Л.І.                           Арт. хору вищ. кат.

ДЕЙНЕКА О.П.                   Арт. хору вищ. кат.

ЗАХАРЧУК О.В.                 Арт. хору вищ. кат.

ІВАНОВА З.В.                     Арт. хору вищ. кат.

КАЛОЯН Г.О.                      Арт. хору вищ. кат.

КАЧУРОВСЬКА Т.Ю.        Арт. хору 1 кат.

КАЧУРОВСЬКИЙ О.П.      Арт. хору вищ. кат.

КОБІЛІНСЬКИЙ В.В.         Арт. хору вищ. кат.

КОВТУН В.Г.                      Арт. хору вищ. кат.

КОМАРОВ В.А.                  Арт. хору вищ. кат.

КОСАРЕВ Ю.Д.                  Арт. хору вищ. кат.

ЛАКШИНСЬКА О.В.          Арт. хору вищ. кат.

ЛАКШИНСЬКИЙ М.О.      Арт. хору вищ. кат.

МАНОЙЛО Н.М.                 Арт. хору вищ. кат.

МАРИНЕНКО Г.Г.              Арт. хору вищ. кат.

МАРЧЕНКО І.Д.                  Арт. хору вищ. кат.

МАРЧЕНКО Т.Ю.               Арт. хору вищ. кат.

МОВЧАН О.М.                    Арт. хору вищ. кат.

НАЗАРУК А.В.                    Арт. хору вищ. кат.

НЕВАЛЬОННИЙ С.Л.        Арт. хору вищ. кат.

ОВІЛКО Є.О.                       Арт. хору 1 кат.

ПАВЛЕНКО М.В.               Арт. хору вищ. кат.

ПАНКРАТОВА Л.Ю.          Арт. хору 1 кат.

ПАНКРАТОВА Н.М.          Арт. хору вищ. кат.

ПИВОВАРЕНКО І.В.          Арт. хору 1 кат.

ПОМПЄЄВА А.Ю.              Арт. хору 1 кат.

ПОПЛАВСЬКА Л.В.           Арт. хору 1 кат.

РИЖЕНКО С.В.                   Арт. хору вищ. кат.

РОГОВ С.М.                        Арт. хору вищ. кат.

САЛЬНИКОВА Н.Є.           Арт. хору вищ. кат.

СЕРГІЄНІ О.І.                      Арт. хору вищ. кат.

СЕРГІЄЦЬ О.О.                   Арт. хору вищ. кат.

СТЬОПКІН О.В.                  Арт. хору вищ. кат.

ТЕРЕЩУК Г.О.                   Арт. хору вищ. кат.

ТІЩЕНКО Б.М.                   Арт. хору вищ. кат.

ТКАЧЕНКО Р.В.                 Арт. хору вищ. кат.

ХІБНІК О.Я.                         Арт. хору вищ. кат.

ЧИКАЛОВА З.В.                 Арт. хору вищ. кат.

ШЕВЧЕНКО О.Г.                Арт. хору вищ. кат.

ЩЕРБАКОВ С.В.                Арт. хору 1 кат.

ЯКОВЧЕНКО П.В.              Арт. хору вищ. кат.

ЯЛПУТА Р.В.                      Арт. хору вищ. кат.

2. Бухгалтерії провести відповідні розрахунки з творчими працівниками, вказаними в списку.

3.  Відділу  кадрів роздати копії цього наказу (зі списками працівників) у творчі структурні підрозділи для ознайомлення та додатково розмістити цей наказ на дошці об’яв  та  на офіційному сайті театру.

4. Посадовим особам, відповідальним за  вихід на роботу персоналу підрозділу “Хор”, а саме:

ЮШИНОВІЙ С.А. - асистенту хормейстера ознайомити з цим наказом зазначених вище працівників під розпис.

Генеральний директор театру                                              О.В.Оріщенко

   

  МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

Державне підприємство
« Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М.В. Лисенка»

                                                                                                         

Н А К А З

01.07.2016 р.                  м. Харків                                       № 77/к

Про запровадження контрактної форми роботи з художнім та артистичним персоналом

(художники постановочної частини)

У зв'язку з прийняттям Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури” № 955-VIII від 28.01.2016 року (далі - Закон №  955-VIII), внесено зміни у т.ч. до ч. 2 ст. 20 Закону України “Про театри і театральну справу” відповідно до яких трудові відносини з професійними, творчими працівниками, художнім та артистичним персоналом державних та комунальних театрів оформлюються шляхом укладання контракту.

Пп. 2, 3 Прикінцевих положень Закону № 955-VIII визначено, що набрання чинності цим Законом є підставою для припинення безстрокового трудового договору з професійними творчими працівниками (художнім та артистичним персоналом) державних та комунальних закладів культури. З працівниками художнього та артистичного персоналу, які перебувають у трудових відносинах з державними та комунальними закладами культури, протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом укладається контракт без проведення конкурсу.

З огляду на вказане вище, на підставі п.9 ч.1 ст.36 КЗпП України, ст.7 КЗпП України, пп. 2, 3 Прикінцевих положень Закону України № 955-VIII від 28.01.2016р.

Н А К А З У Ю:

1. Припинити після 5 вересня 2016 року на підставі п.9 ч.1 ст.36 КЗпП України безстрокові трудові договори з наступним  укладанням контракту з професійними творчими працівниками (художнім та артистичним персоналом) згідно списку:

  МАКАРЕНКО С.Ю.             Художник-оформлювач             

  НОВІКОВ В.В.                     Художник-модельєр                   

  ПРЕСИЧ О.П.                       Художник-модельєр                   

  РУБЦОВ В.В.                       Художник-модельєр                   

  ЗАВАДСЬКА М.О.              Художник-оформлювач             

  КОВАЛЬОВ Д.О.                 Художник-оформлювач             

  ПАНЬОК І.В.                        Художник-оформлювач             

  СТОЙКО Л.М.                      Художник-оформлювач             

  ТИЩЕНКО І.П.                    Художник-оформлювач             

  ФІДЛЕРЧУК П.М.                Художник-оформлювач

  КОЛОМІЄЦЬ О.А.               Художник-гример

  БРОДСЬКА В.В.                  Художник-оформлювач             

  ГУДІМ М.В.                          Художник-оформлювач             

  КОВАЛЕВСЬКА Л.І.           Художник-модельєр                   

  КУЛІЧЕНКО В.І.                  Художник-модельєр                   

  ЛИПЕЦЬКА Т.М.                 Художник-модельєр                   

  МОРСЬКА О.Е.                    Художник-модельєр                   

  ОНІЩЕНКО Р.А.                 Художник-оформлювач             

  СИРОВА З.А.                       Художник-оформлювач             

  СТЕПНОВА І.В.                   Художник-оформлювач             

  ТИМЧЕНКО Л.С.                 Художник-оформлювач             

  ФЕДОРОВИЧ С.В.               Художник-оформлювач

  АЛЬОШИНА Т.К.                Художник з освітлення               

  ЗАМАРАЄВА О.Б.               Художник з освітлення

  САДОВСЬКА Н.Ф.              Художник-гример                       

  ШЕСТОПАЛОВА І.О.         Художник-гример                       

2. Бухгалтерії провести відповідні розрахунки з творчими працівниками, вказаними в списку.

3.  Відділу  кадрів роздати копії цього наказу (зі списками працівників) у творчі структурні підрозділи для ознайомлення та додатково розмістити цей наказ на дошці об’яв  та  на офіційному сайті театру.

4. Посадовим особам, відповідальним за  вихід на роботу персоналу постановочної частини, а саме:

САЄНКУ О.В. – зав. художньо-постановочної частини (з виробництва)

МОЗИРЮ Ю.О. – зав. художньо-постановочної частини (з експлуатації)

ознайомити з цим наказом зазначених вище працівників під розпис.

Генеральний директор театру                                              О.В.Оріщенко

   

  МІНІСТЕРСТВО КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

Державне підприємство 
« Харківський національний академічний театр опери та балету ім. М.В. Лисенка»

                                                                                                         

Н А К А З

01.07.2016 р.                  м. Харків                                       № 78/к

Про запровадження контрактної форми роботи з художнім та артистичним персоналом

(Цех артистів допоміжного складу)

У зв'язку з прийняттям Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури” № 955-VIII від 28.01.2016 року (далі - Закон №  955-VIII), внесено зміни у т.ч. до ч. 2 ст. 20 Закону України “Про театри і театральну справу” відповідно до яких трудові відносини з професійними, творчими працівниками, художнім та артистичним персоналом державних та комунальних театрів оформлюються шляхом укладання контракту.

Пп. 2, 3 Прикінцевих положень Закону № 955-VIII визначено, що набрання чинності цим Законом є підставою для припинення безстрокового трудового договору з професійними творчими працівниками (художнім та артистичним персоналом) державних та комунальних закладів культури. З працівниками художнього та артистичного персоналу, які перебувають у трудових відносинах з державними та комунальними закладами культури, протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом укладається контракт без проведення конкурсу.

З огляду на вказане вище, на підставі п.9 ч.1 ст.36 КЗпП України, ст.7 КЗпП України, пп. 2, 3 Прикінцевих положень Закону України № 955-VIII від 28.01.2016р.

Н А К А З У Ю:

1. Припинити після 5 вересня 2016 року на підставі п.9 ч.1 ст.36 КЗпП України безстрокові трудові договори з наступним  укладанням контракту з професійними творчими працівниками (художнім та артистичним персоналом) згідно списку:

БАВИКІН І.О.                Арт. допом.складу

БЕКЕТОВА Т.М.           Арт. допом.складу

БОЙЧУК І.І.                   Арт. допом.складу

ВАСИЛЯНСЬКА О.С.   Арт. допом.складу

ЄГОРОВ О.В.                Арт. допом.складу

КОЛЕСНІКОВ І.П.        Арт. допом.складу

КОТОВ В.М.                  Арт. допом.складу

КОТОВ О.В.                  Арт. допом.складу

ПОПОВА Г.М.               Арт. допом.складу

ФОМІНІЧЕНКО О.А.    Арт. допом.складу

ЯРОШЕНКО С.О.          Арт. допом.складу

2. Бухгалтерії провести відповідні розрахунки з творчими працівниками, вказаними в списку.

3.  Відділу  кадрів роздати копії цього наказу (зі списками працівників) у творчі структурні підрозділи для ознайомлення та додатково розмістити цей наказ на дошці об’яв  та  на офіційному сайті театру.

4. Посадовим особам, відповідальним за  вихід на роботу персоналу підрозділу “Цех артистів допоміжного складу”, а саме:

ЄГОРОВУ О.В. - артисту допоміжного складу

ознайомити з цим наказом зазначених вище працівників під розпис.

Генеральний директор театру                                              О.В.Оріщенко

 

 

 

 

Дежавні закупівлі

 

 

Показники діяльності театру

dodatok2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 24.06.2017 р.