zalizobetonДорогі друзі, шановна культурна спільното! З радістю повідомляємо, що Харківський національний академічний театр опери та балету імені М.В.Лисенка / Схід Опера підписав договір з Українським інститутом, що працює у партнерстві з Благодійним фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва» за фінансової підтримки Міжнародного Фонду «Відродження» щодо реалізації Міжнародної конференції креативних індустрій «Харків. Культура. Залізобетон: виклики, можливості, перспективи».
Основною метою заходу, який пройде в червні цього року, є усвідомлення сучасного стану речей у галузі культури та мистецтва, переосмислення набутого досвіду, пошук можливостей і способів трансформації галузі через створення горизонтальних зв’язків як в середині країни, так і в Європі, та вирішення викликів, що постали перед культурною спільною України сьогодні.
Основне завдання конференції – консолідація креативного суспільства України задля трансформації культурного простору під час війни та після перемоги на засадах основ культурної ідентичності українців.
Конференція триватиме 2 дні. Основним комунікаційним майданчиком буде приміщення ХНАТОБу. Також заходи проєкту відбудуться на території Литовського національного театру опери та балету (Вільнюс, Литва) та Teatro del Buratto (Мілан, Італія).
Серед спікерів конференції будуть керівники культурних установ України, Литви, Італії, Нідерландів, Фінляндії, Німеччини.
Дорогі друзі, сердечно запрошуємо вас долучитися до онлайн-участі в роботі конференції на інформаційних ресурсах проєкту в Фейсбуці та Ютуб.
 
 
Dear friends, dear cultural community! We are pleased to announce that the Kharkiv National Academic Opera and Ballet Theater named after M. V. Lysenko / Skhid Opera has signed an agreement with the Ukrainian Institute, which works in partnership with the Charitable Foundation "Democratic Initiatives named after Ilko Kucheriv" with the financial support of the International Foundation "Renaissance" on the implementation of the International Conference of Creative Industries "Kharkiv. Culture. Fortress: challenges, opportunities, prospects".
The main goal of the event, which will be held in June this year, is to estimate the current state of affairs in the sphere of culture and art, to rethink the acquired experience, to find opportunities and ways to transform the industry through the creation of horizontal connections both in the middle of the country and in Europe, and to solve challenges facing the cultural community of Ukraine today.
The main task of the conference is the consolidation of the creative society of Ukraine for the transformation of the cultural space during the war and after the victory on the basis of the cultural identity of Ukrainians.
The conference will last 2 days. The main communication platform will be the premises of KhNATOB. Also, project events will take place on the territory of the Lithuanian National Opera and Ballet Theater (Vilnius, Lithuania) and Teatro del Buratto (Milan, Italy).
Among the speakers of the conference will be the heads of cultural institutions of Ukraine, Lithuania, Italy, the Netherlands, Finland, and Germany.
Dear friends, we sincerely invite you to join the online participation in the work of the conference on the information resources of the project in Facebook and YouTube.